Posebno zasjedanje UN-a o drogama

UNODC-Legalize-Drugs

 

Opća skupština Ujedinjenih naroda, posebno zasjedanje o drogama, biti će održana od 19.-21. 4. Usprkos velikim očekivanjima o reformi pristupa prema drogama i “ratu protiv droga”, neće donijeti velike pomake.  U rujnu 2012. godine predsjednici Kolumbije , Gvatemale i Meksika podnijeli su zahtjev UN-u da organizira međunarodnu konferenciju o reformi politike prema drogama. Inicijativa je kosponzorirana od strane 95 država članica. Ta inicijativa rasplamsala je dio aktivističkog “sektora” koji se bavi pitanjima regulacije droga u svijetu. Uglavnom se radi o Udrugama koje su izuzetno dobro financirane od strane krupnog kapitala, uglavnom iz bankarskog sektora. Većina tih Udruga jako dobro surađuje upravo s UN-om. Očekivanja su bila velika, naime intencija Udruga kao i njihovih financijera je da se sve droge stave pod nadzor i uklope u regulativu. Takve inicijative će u budućnosti dovesti do regulacije proizvodnje i prometa svih droga.

Draft dokumenta koji će biti usvojen, a koji se priprema u Beču, objavljen je 25.2., iznevjerio je očekivanja u smislu mekšanja politike prema ratu protiv droga. Međutim pozitivan pomak je u novom pristupu prema kontroliranim supstancama (drogama) koje se koriste u medicini ili za znanstveno proučavanje. Naime potiču se vlade da promijene regulativu na način da se omogući primjena takvih supstanci za liječenje i znanstveno proučavanje. Spomenuto i poticanje registracije bio ekvivalentnih alternativnih pripravaka (sintetskih lijekova koji imitiraju učinke navedenih supstanci), kao i poticanje proizvodnje lijekova koji bi bili jeftiniji u proizvodnji.

Još jedan značajan pomak je i u priznavanju prava naroda koji tradicionalno koriste droge, da sa takvom praksom nastave pod okriljem zakona.

UN će ponovo raspravljati o ovoj temi 2019. godine. Početak legalizacije (regulacije) konoplje u EU očekujemo 2020. godine.

Link na draft dokumenta: DRAFT OUTCOME DOCUMENT UNGASS 2016 (REVISED 25 FEBRUARY 2016)

 

 

You may also like...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *